TRAN DUY HUNG 거리 1 VINHOMES D’CAPITALE 프로젝트

우리는 새로운 행정 구역 중심의 독판 위치에 다이아몬드 지역, 엘리트 모임 지역에 대한 아이디어를 개발을 위하여 얘글 쓰고 있습니다. D’.CAPITALE 프로젝트는 자연 경관, 현대 건축 및 국제 표준에 따른 인프라 시스템 사인의 조화로운 결합함으로 주민을 위한 행복하고 쾌적한 생활을 제공해 드릴 수 있는 종합 아파트 프로젝입니다.

 

D’.CAPITALE는 하노이 수도의 서남 입국에 위치하고 있으며 TRAN HUY HUNG, KHUAT DUY TIEN, HOANG MINH GIAM 거리과 접근하고 있고 본 단지의 “녹색 폐” – NHAN CHINH 호수과 근처에 있으니 고객님에게 건강한 생활 환경을 가져올 것입니다.

완벽한 구획

총 면적: 50.309m2

건축 밀도: 29,8%

건축 유형:

고급 아파트 : 4 동 STUDIO

아파트 : 2 동

고급 무역 및 오락 센터 체계

Vinhomes D'capitale Trần Duy Hưng nằm tại vị trí kim cương, giao cắt nhiều tuyến đường huyết mạch

다이아몬드 위치

D’.CAPITALE는 하노이 수도의 서남 입국에 위치하고 있으며 TRAN HUY HUNG, KHUAT DUY TIEN, HOANG MINH GIAM 거리과 접근하고 있고 본 단지의 “녹색 폐” – NHAN CHINH 호수과 근처에 있으니 고객님에게 건강한 생활 환경을 가져올 것입니다.

 BIG C, GRAND PLAZA, HA NOI – AMSTERDAM 고등학교, 국가회의센터에 이동 시간 05분 미만

 LOTTE, LANG HA, VINCOM – NGUYEN CHI THANH 지점에 이동 시간 10분

 D’.CAPITALE 프로젝트 위치 도면 / TRAN DUY HUNG, HA NOI

투자주: Vinhomes D’capitale 프로젝트는 아래과 같이 부동산 및 신용재무에 대한 3 개 대기업에 의해 설립되었습니다.

 

 VINGROUP 그룹: 프로젝트 분배, 관리 및 운영 기업입니다.

 

 TAN HOANG MINH: 프로젝트 투자주 입니다.

 

TECHCOMBANK 은행: 예상 일정에 따라 프로젝트를 진행하는 것을 보장하기 위한 보조 은행입니다.

tinh-hoa-hoi-tu

C3호 타워 총관

D’.CAPITALE 프로젝트의 가장 아름다은 위치에 있는 C3 파아트 타워는 13 ha 넓고 시원한 공원, 호수 및 국가회의센터에 향하는 시야가 있으며 다양한 내부 편리 인프라 시설이 가지고 있습니다. 이 아파트도 아래과 같이 녹색 공간이 많이 들어가는 설계되어 있습니다.

수영장에 접근하며 3 폭포, 가든 및 경관 호수 등과 바로 근처 위치하니 주민을 위한 완벽한 생활 공간을 가져다 드립니다.

  • 높이 : 41 층
  • 아파트 종류: 침실 2 – 3 개
  • 면적: 70 – 122m2
  • 개발 유형: 고급 아파트 및Shophouse

C3 타워 사례 평면

2-12B-kr
15-29-kr
30-41-kr

모델 주택

3D-Can-2PN-6
38
C3 – D’.Capitale có các loại căn hộ 2-3 phòng ngủ, diện tích 70m² – 122m²
40
Phòng khách tại căn hộ mẫu D'capitale Trần Duy Hưng
Phòng khách lớn tại căn hộ mẫu D'capitale Trần Duy Hưng
Phòng ngủ căn hộ mẫu D'capitale Trần Duy Hưng
dau-tu-soho-dcaptiale